Bærekraft

“vi står i gjeld og vi må ta ansvar”

Skaugo ble etablert med utgangspunkt i et ønske om et tydelig skifte. Et sted hvor bærekraft tas på alvor. Hvor du kan ta informerte valg rundt det du kjøper fordi informasjonen er lett tilgjengelig og synlig. Når du kan ta et informert valg er det også lettere å tvinge bedrifter til å ta ansvar for sin praksis.

Vi er tydelige på vårt ansvar som en tilrettelegger i form av salg av forbruksvarer, og vi er klar over at vi låner ressurser fra naturen og fra fremtidens generasjoner. Man blir stadig vekk påminnet hvor sårbar planeten vår er – derfor mener vi bedrifter må ta større ansvar i å dra i gang det grønne skiftet.

Med det sikter vi mot på bruke minst 10% av omsetningen vår gjennom samarbeid med viktige organisasjoner som enten rydder opp eller proaktivt arbeider for en bedre fremtid.

Mål

Plante trær
Fjerne plast

The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup, a non-profit organization, is developing and scaling technologies to rid the world’s oceans of plastic. Our aim is to put ourselves out of business once the oceans are clean.

Les mer og doner på nettsiden https://theoceancleanup.com/about/