Bærekraft

«vi står i gjeld og vi må ta ansvar»

Vi er alle forpliktet for et ansvarlig forbruk og produksjon. Skaugo ble etablert med utgangspunkt i et ønske om et tydelig skifte. Et sted hvor bærekraft tas på alvor. Hvor informasjon om produksjon og materiale valg er synlig. Synlighet gir konsumer mulighet til å ta gode valg og ta del i sitt ansvar om ansvarlig forbruk.

Vi er tydelige på vårt ansvar som en deltaker i form av salg av forbruksvarer. Vi er klar over at vi låner ressurser fra naturen og fra fremtidens generasjoner. Det er viktig at vi ser på forbruk og produksjon som et lån. Et lån krever at du gir tilbake med renter. Dette betyr at vi må se til at materialene vi låner blir levert tilbake uten å gjøre skade. Alle våre produkter kan leveres tilbake for reparasjon eller bærekraftig resirkulering.  Samtidig som vi betaler våre renter gjennom samarbeid med viktige organisasjoner som som enten rydder opp eller arbeider proaktivt for en bedre fremtid. Vi gir tilbake 10% av overskuddet. 

Mål

Plante trær
Fjerne plast

The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup, a non-profit organization, is developing and scaling technologies to rid the world’s oceans of plastic. Our aim is to put ourselves out of business once the oceans are clean.

Les mer og doner på nettsiden https://theoceancleanup.com/about/