Norsk ull er blant verdens mest miljøvennlige tekstilfibrer. Ullfiber har høy kvalitet og kan med fordel resirkuleres og brukes på nytt i nye plagg eller materialer.

Transport står for 31 prosent av klimagassutslippene våre, og veitrafikk står for halvparten av dem. For å redusere klimabelastningen fra transport er det viktig at vi redusere det samlede transportbehovet.

I diskusjoner om miljøproblemer er temaet plast vanligvis noe av det første som kommer opp. Det er sant at plastavfall er et stort problem som plager søppelfyllinger og hav over hele verden. Men når den brukes riktig og gjennomtenkt, kan plast og miljø leve i harmoni. Plast har blitt en essensiell del av livene våre. Og når vi er så avhengige av plast, i hvilken grad er plast miljøvennlig?