Frakt i et bærekraftig perspektiv

Transport står for 31 prosent av klimagassutslippene våre, og veitrafikk står for halvparten av dem.

Det beste er om produktet krever så korte transportstrekninger som mulig. Desto kortere transportetappen er, jo mer bærekraftig er den. Det er likevel en utfordring å produsere eller kjøpe varer med kort transportetappe. I Norge finnes det lite produksjon av varer. De fleste land handler mest med land som ligger nær dem selv geografisk og kulturelt. EU-landene utgjør tilsammen våre viktigste handelspartnere. Likevel er kun 58% av importere varer fra EU. Det vil si at vi handler fra andre internasjonale land, hvor de viktigste er USA og Kina.

For å redusere klimabelastningen fra transport er det viktig at vi redusere det samlede transportbehovet.

Vekt spiller også en avgjørende rolle her: tyngre produkter krever mer drivstoff, og det er dermed mer bærekraftig å transportere lettere ting enn tunge ting.

Redusere transportbehovet

Som forhandler og forbruker kan vi redusere transportbehovet ved å endre handelsvaner. Dette gjør vi som forhandler ved å tilby produkter som av god kvalitet som varer og ved å tilby reparasjon. Som forbruker bør du handle varer med god kvalitet, et design du vil like over tid og ta vare på dine produkter. Økt levetid resulterer i redusert kjøp som utløser et redusert transportbehov. Det er vårt ansvar, samtidig som vi alle heier frem teknologi som kan sikre en mer bærekraftig transportbransje.